Informasjon- åpning av optikk 20 april

Fra mandag 20 april åpner vi opp  igjen optikkavdelingen vår, og det vil være anledning for å utføre synsundersøkelser.

Det er i den forbindelse utarbeidet virksomhetsspesifikke retningslinjer angående hygiene og smittevern.

 

Du vil få følgende spørsmål ved bestilling av time:

▪ Har du feber, sår eller vond hals, forkjølelse, hoste, tung pust, brystsmerter, rennende nese eller andre influensalignende symptomer?

▪ Har du mistet smak eller luktesans?

▪ Har du returnert fra reise til utlandet innenfor de siste 14 dager?

▪ Har du vært i nærkontakt med en person som er bekreftet syk eller mistenkt

smittet med Corona-viruset? (se symptomer over) innenfor de siste 14 dager?

▪ Er du eller annen person i husstanden i karantene?

 

Hva skal du som kunde/pasient gjøre?

 ▪ Selv ta brillene av og på.

▪ Planlegge besøket slik at man bruker minst    mulig tid i butikken.

▪ Holde avstand til andre.

▪ Sørge for god håndhygiene.

▪ Berøre minst mulig i butikken.

▪ Sørge for avstand i venteområdet.

 

Vi ønsker at du kommer presis til din time, ikke 15-20 minutter før avtalt tid.

 

Hva gjør vi ansatte?

▪ Sørger for at det tilrettelegges for håndhygiene, enten håndvask eller hånddesinfeksjon for pasienter og ledsagere.

▪ Unngår å håndhilse.

▪ Ikke lar pasient plukke varer selv blant linsevæske og liknende.

▪ Begrenser antall briller som prøves ut, samt rengjøring/desinfisering av briller.

▪ Begrenser antall personer i butikken slik at anbefalt avstand opprettholdes. Maks 5 personer i butikken samtidig.

▪ Oppfordrer til kontaktløs digital betaling.

▪ Alle overflater som personer har vært i kontakt med rengjøres.

 

Optiker pålegges ikke å bruke smittevernsutstyr (hansker/munnbind/skjold/drakt etc) når pasienten regnes som symptomfri/ikke Korona-syk, selv ved arbeid innenfor 1 meter. Vi begrenser nærkontakt der det er mulig samt jobber så effektivt som mulig når vi er nær pasienten.

Hvis det kan unngås skal ikke optiker undersøke pasienter med mistanke om smitte. Disse henvises annen helsetjeneste, normalt fastlege eller legevakt.